Księga Przysłów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31

(1) Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań,

(2) Bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój.

(3) Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca!

(4) Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi.

(5) Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!

(6) Pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!

(7) Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego!

(8) To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości.

(9) Czcij Pana darami swoją uczciwą pracą i daj mu pierwociny swej sprawiedliwości!

(10) I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz.

(11) Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie!

(12) Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna.

(13) Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość; mąż, który nabrał rozumu;

(14) Gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto.

(15) Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości.

(16) W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała.

(17) Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju.

(18) Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych.

(19) Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa.

(20) Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami.

(21) Synu mój! Zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu,

(22) A będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi.

(23) Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się.

(24) Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen.

(25) Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych,

(26) Gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł.

(27) Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy.

(28) Nie mów do swego bliźniego: Idź i przyjdź znowu, dam ci to jutro - jeżeli możesz to teraz uczynić.

(29) Nie knuj złego przeciwko swemu bliźniemu, gdy ci ufa mieszkając z tobą!

(30) Nie spieraj się z nikim bez powodu, gdy ci nic złego nie wyrządził!

(31) Nie zazdrość człowiekowi gwałtownemu i nie obieraj żadnej jego drogi,

(32) Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana; lecz szczerzy są jego przyjaciółmi.

(33) Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi On mieszkaniu sprawiedliwych.

(34) Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje.

(35) Mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy są okryci hańbą.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna