Księga Przysłów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31

(1) Występny ucieka, chociaż nikt go nie goni, lecz sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew.

(2) Wskutek własnej winy kraj ma wielu władców, lecz dzięki rozsądnemu i rozumnemu człowiekowi utrwala się prawo.

(3) Człowiek bezbożny, który uciska ubogich, jest jak ulewa, po której nie ma chleba.

(4) Ci, którzy porzucają przepisy, chwalą bezbożnego; lecz ci, którzy przestrzegają przepisów, zwalczają go,

(5) Źli ludzie nie wiedzą, co słuszne, lecz ci, którzy szukają Pana, rozumieją wszystko,

(6) Lepszy jest ubogi, który postępuje nienagannie, niż bogaty, który chodzi krętymi drogami.

(7) Kto trzyma się przepisów, jest rozumnym synem, lecz kto obcuje z żarłokami, przynosi ojcu hańbę.

(8) Kto powiększa swój majątek przez lichwiarskie odsetki, gromadzi go dla tego, który lituje się nad ubogimi.

(9) U tego, kto odwraca ucho, aby nie słyszeć nauki, nawet modlitwa jest ohydą.

(10) Kto sprowadza prawych na drogę występku, ten wpada we własny dół; lecz dziedzictwem nienagannych jest szczęście.

(11) Bogacz wydaje się sobie samemu mądrym, lecz rozumny biedak zdoła go przejrzeć.

(12) Gdy sprawiedliwi triumfują, wtedy jest wielkie święto, lecz gdy bezbożni się podnoszą, ludzie kryją się.

(13) Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia.

(14) Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej; lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście.

(15) Ryczącym lwem i zgłodniałym niedźwiedziem jest bezbożny władca dla ubogiego ludu.

(16) Im mniej rozumu ma książę, tym okrutniejszym jest zdziercą; lecz kto nienawidzi wymuszonych datków, długo żyć będzie.

(17) Człowiek ścigany za zabójstwo ucieka aż do grobu: niech go nie zatrzymują!

(18) Kto postępuje uczciwie, doznaje pomocy; kto chodzi krętymi ścieżkami, wpada w dół.

(19) Kto uprawia swoją rolę, ma chleba pod dostatkiem; lecz kto ugania się za nicościami, cierpi niedostatek.

(20) Człowiek spolegliwy ma obfite błogosławieństwo; kto chce się szybko wzbogacić, nie ujdzie kary.

(21) Nie jest dobrze być stronniczym; nawet dla kawałka chleba niejeden popełnia przestępstwo.

(22) Człowiek zazdrosny szybko chce dojść do bogactwa, a nie wie, że spadnie nań niedostatek.

(23) Kto strofuje bliźniego, zbiera w końcu więcej podziękowania niż język schlebiający.

(24) Kto ograbia ojca lub matkę i mówi: To nie jest grzech, jest wspólnikiem łotra.

(25) Chciwiec wywołuje spory, lecz kto ufa Panu, bywa nasycony.

(26) Kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi; kto mądrze postępuje, jest bezpieczny.

(27) Kto daje ubogiemu, nie zazna braku, lecz kto zasłania swoje oczy, zbiera wiele przekleństw.

(28) Gdy grzesznicy są górą, ludzie się kryją, a gdy giną, mnożą się sprawiedliwi.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna