Księga Przysłów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31

(1)Serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód; On je kieruje dokąd chce.

(2)Każda droga człowieka wydaje mu się prawa, lecz tym, który bada serca, jest Pan.

(3)Wykonywanie sprawiedliwości i prawa milsze jest Panu niż krwawa ofiara.

(4)Dumne oczy i pyszne serce, to lampa bezbożnych - lecz myli.

(5)Zamysły pilnego prowadzą do zysków, lecz każdy, kto w pośpiechu działa, ma tylko niedostatek.

(6)Kto gromadzi skarby językiem kłamliwym, ugania się za marnością i wpada w sidła śmierci.

(7)Rozbój występnych porywa ich, gdyż nie chcą czynić tego, co prawe.

(8)Kręta jest droga zbrodniarza, lecz postępowanie uczciwego jest proste.

(9)Lepiej jest mieszkać kątem na poddaszu niż z kobietą swarliwą we wspólnym domu.

(10)Dusza bezbożnego pożąda zła, bliźni nie znajduje w jego oczach łaski.

(11)Gdy karzą szydercę, prostaczek mądrzeje; lecz mądry nabiera wiedzy, gdy go pouczają.

(12)Sprawiedliwy Bóg baczy na dom bezbożnika; wtrąca bezbożników w nieszczęście.

(13)Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie.

(14)Dar po kryjomu dany uśmierza gniew, a największą nawet złość upominek z zanadrza.

(15)Sprawiedliwy raduje się, gdy się wymierza sprawiedliwość, lecz na złoczyńców pada strach.

(16)Kto zbacza z drogi roztropności, spocznie w gromadzie zmarłych.

(17)Popada w nędzę, kto lubi zabawy, a kto lubi wino i olejek, nie wzbogaci się.

(18)Okupem za sprawiedliwego jest bezbożny, a za prawych odstępca.

(19)Lepiej mieszkać na pustyni niż z kobietą swarliwą i zrzędną.

(20)Kosztowny skarb jest w mieszkaniu mędrca, lecz głupiec trwoni go.

(21)Kto podąża za sprawiedliwością i dobrocią, ten znajduje życie, sprawiedliwość i cześć.

(22)Mędrzec wkracza do grodu wojowników i burzy umocnienie, w którym pokładano ufność.

(23)Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa.

(24)Zuchwały i butny ma na imię szyderca, działa on z nadmiaru zuchwalstwa.

(25)Pożądanie zabija leniwego, gdyż jego ręce nie chcą pracować.

(26)Niesprawiedliwy jest zawsze chciwy, sprawiedliwy daje i nigdy nie odmawia.

(27)Ofiara bezbożnych budzi wstręt, tym bardziej gdy się ją składa za ohydne postępowanie.

(28)Świadek fałszywy zginie, lecz słowa tego, który mówi prawdę, trwać będą na zawsze.

(29)Bezbożny przybiera postawę zuchwałą, lecz prawy zapewnia sobie drogę odwrotu.

(30)Przed Panem nie ostoi się ani mądrość, ani rozum, ani rada.

(31)Konia przygotowują na dzień bitwy, lecz zwycięstwo zależy od Pana.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna