Księga Przysłów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31

(1) Synu mój! Jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania,

(2) Nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu,

(3) Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność,

(4) Jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych,

(5) Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga;

(6) Gdyż Bóg daje mądrość, z jego ust pochodzi poznanie i rozum.

(7) On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie,

(8) Strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych.

(9) Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę.

(10) Gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy.

(11) Rozwaga czuwać będzie nad tobą, roztropność cię strzec,

(12) Zachowując cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie,

(13) Od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemnymi,

(14) Którzy z radością popełniają zło, lubują się w złośliwej przewrotności,

(15) Których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce;

(16) Ustrzeże cię także od cudzej żony, od obcej, która uwodzi słodkimi słowami,

(17) Która porzuca towarzysza swojej młodości i zapomina o przymierzu z Bogiem;

(18) Bo jej ścieżka schodzi w dół do śmierci, a jej drogi do krainy cieni.

(19) Nikt z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca i nie osiąga ścieżek życia.

(20) Przeto będziesz chodził drogą dobrych i będziesz się trzymał ścieżek tych, którzy są sprawiedliwi.

(21) Prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię i nienaganni pozostaną na niej;

(22) Lecz bezbożni zostaną z ziemi wytraceni, a niewierni z niej wykorzenieni.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna