Księga Przysłów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31

(1) Odludek szuka pozorów, aby móc sprzeciwić się wszelkiej słusznej radzie.

(2) Głupiec nie lubi roztropności, lecz chętnie wyjawia to, co ma na sercu.

(3) W ślad za bezbożnością idzie pogarda, a z czynem haniebnym łączy się niesława.

(4) Słowa niejednych ust są jak głębokie wody, a źródło mądrości jak bystry potok.

(5) Niedobra to rzecz brać stronę winnego, aby w sądzie łamać prawo niewinnego.

(6) Wargi głupca wywołują sprzeczkę, a jego usta wyzywają do ciosów.

(7) Usta głupca są jego zgubą, a jego wargi sidłem dla jego duszy,

(8) Słowa oszczercy są jak przysmak i gładko spływają do głębi wnętrzności.

(9) Już ten, kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika.

(10) Imię Pana jest mocną wieżą; chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny.

(11) Mienie bogacza jest jego warownym grodem i wysokim murem, lecz w jego wyobrażeniu.

(12) Niejeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora.

(13) Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę.

(14) Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę, lecz ducha strapionego kto podniesie?

(15) Serce rozumne nabywa mądrości, a ucho mędrców szuka wiedzy.

(16) Dary torują człowiekowi drogę i prowadzą go przed wielkich.

(17) Słuszność ma ten, kto pierwszy występuje w sprawie, lecz gdy przychodzi jego przeciwnik, bierze go na spytki.

(18) Los kładzie kres sporom i rozstrzyga sprawę między możnymi.

(19) Brat wspomagany przez brata jest jak miasto mocne i wysokie, i jest tak silny, jak dobrze zbudowany pałac.

(20) Człowiek wypełnia swój brzuch owocami swoich ust, nasyci się owocami swoich warg.

(21) Śmierć i życie są w mocy języka, lecz ci, którzy go kontrolują będą się karmić jego owocami.

(22) Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana.

(23) Ubogi odzywa się błagalnie, a bogacz odpowiada surowo.

(24) Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz niejeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna