Księga Przysłów

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31

(1) Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwo, lepsza przychylność niż srebro i złoto.

(2) Bogacz i nędzarz spotykają się; Pan stworzył obydwu.

(3) Przezorny, widząc niebezpieczeństwo, ukrywa się, lecz prostaczkowie idą naprzód i ponoszą szkodę.

(4) Nagrodą za pokorę i bojaźń Bożą jest bogactwo, cześć i życie.

(5) Ciernie i sidła są na drodze przewrotnego; kto pilnuje swojej duszy, ten jest od nich z dala.

(6) Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości.

(7) Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela.

(8) Kto sieje nieprawość, zbiera nieszczęście, a koniec jego swawoli kładzie rózga.

(9) Błogosławiony jest człowiek życzliwy, gdyż udziela ze swojego chleba ubogiemu.

(10) Wypędź naśmiewcę, a ustanie kłótnia i ucichnie swar i zniewaga.

(11) Kto miłuje czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król.

(12) Oczy Pana czuwają nad tym, co znane, i On podważa słowa wiarołomcy.

(13) Leniwy mówi: Lew jest w podwórzu, mogę być rozszarpany na środku ulicy.

(14) Usta obcej kobiety są głębokim dołem; wpada weń ten, na kogo Pan się gniewa.

(15) Głupota tkwi w sercu młodzieńca, lecz rózga karności wypędza ją stamtąd.

(16) Kto uciska ubogiego, dopomaga mu do wzbogacenia; kto daje bogatemu, doprowadza go do zubożenia.

(17) Słowa mędrców: Nastaw ucha i słuchaj moich słów; nakłoń swoje serce, aby je poznało,

(18) Jest bowiem miło, gdy je zachowasz w swym wnętrzu, gdy je będziesz miał zawsze gotowe na swoich wargach.

(19) Chcę cię dziś pouczyć o twojej drodze, abyś swoją ufność pokładał w Panu.

(20) Czy nie napisałem ci trzydziestu mądrych rad, pełnych znajomości rzeczy,

(21) Aby cię nauczyć tego, co słuszne i prawdziwe, abyś mógł dać właściwą odpowiedź temu, kto cię zapytuje?

(22) Nie okradaj nędzarza, gdyż jest nędzarzem, nie depcz ubogiego w sądzie,

(23) Gdyż Pan broni ich sprawy i pozbawia życia tych, którzy ich krzywdzą.

(24) Nie przyjaźnij się z człowiekiem popędliwym i nie obcuj z mężem porywczym,

(25) Abyś nie nabrał jego obyczajów i nie przygotował pułapki na swoją duszę.

(26) Nie ręcz z szacunku dla ludzkiej osoby.

(27) Bo jeżeli nie masz czym zapłacić, zabiorą łóżko spod ciebie.

(28) Nie przesuwaj dawnej granicy, którą ustalili twoi ojcowie.

(29) Gdy widzisz męża biegłego w swoim zawodzie, to może on być w służbie u królów, a nie będzie w służbie u ludzi podłych.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna