Księga Izajasza

|1|2|3|4 5|6|7|8 9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19 20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31 32|33|34 35|36|37 38|39|40| 41|42|43| 44|45|46 47|48|49 |50|51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61 62|63|64 65|66

(1) Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, aż jej sprawiedliwość wzejdzie jak światło i moje zbawienie zapłonie jak pochodnia.

(2) Wtedy poganie ujrzą twoją sprawiedliwość i królowie twoją chwałę, i nazwą cię nowym imieniem, którym Pan cię nazwie.

(3) Będziesz koroną piękna w ręce Pana i królewskim diademem w dłoni twojego Boga.

(4) Już nie będziesz nazywana "zapomnianą", i twoja ziemia nie będzie nazywana: "pustynią", ponieważ będziesz nazywana: "Moją Rozkoszą" a twoja ziemia: "Zamieszkana", gdyż Pan ma w tobie upodobanie, a twoja ziemia zostanie zaludniona.

(5) Bo jak młodzieniec żyje z dziewicą, tak twoi synowie będą mieszkali w tobie; i stanie się, że jak pan młody będzie się cieszył panną młodą, tak będzie Bóg radował się z ciebie.

(6) Na twoich murach, Jeruzalem, postawiłem stróżów: przez cały dzień i przez całą noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy wyznajecie Pana, nie milczcie!

(7) Bo nie ma nikogo takiego jak ty, kiedy on ustanowił sobie siedzibę i uczynił Jerusalem chwałą na ziemi.

(8) Pan przysiągł na swoją chwałę i na moc swego ramienia; Już nigdy nie dam twojego zboża i zaopatrzenia twoim nieprzyjaciołom, a obcy nie będą więcej pili twojego wina, przy którym mozolnie pracowałaś,

(9) Lecz ci, którzy zbierają zboże, sami je będą spożywać i wysławiać Pana, a ci, którzy zbierają winogrona, sami będą je pić w moich świętych sądach.

(10) Przechodźcie, przechodźcie przez moje bramy, gotujcie drogę dla mego ludu; usuwajcie kamienie z drogi, podnieście podnieść standard dla pogan.

(11) Oto Pan ogłosił aż po krańce ziemi: Powiedzcie córce syjońskiej: Oto twój zbawiciel przyszedł do ciebie, mając swoją nagrodę i jego dzieło przed jego twarzą.

(12) I nazwą ich ludem świętym, odkupionymi Pana, a ty będziesz nazywana miastem poszukiwanym a nie zapomnianym.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna