Księga Izajasza

|1|2|3|4 5|6|7|8 9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19 20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31 32|33|34 35|36|37 38|39|40| 41|42|43| 44|45|46 47|48|49 |50|51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61 62|63|64 65|66

(1) Biada dla miasta Ariel, które było oblężone przez Dawida. Zbierajcie swe owoce rok po roku, jedzcie ponieważ będziecie je jedli z Moabem.

(2) Ponieważ ciężko dotknę Ariela i jej moc i jego bogactwo będzie moje. 

(3) I otoczę cię jak Dawid i usypię przeciwko tobie kopiec i postawię wieże wokół ciebie.

(4) Twe słowa upadną  na ziemię, spłyną na ziemię i twój głos będzie jak głos mówiący z wnętrza ziemi i głos twój będzie poniżony aż do ziemi.

(5) Ale bogactwo bezbożników  będzie jak kurz na kole i mnóstwo tych, którzy cię gnębią jak latające plewy a stanie się to nagle, w jednej chwili

(6) z rąk Pana Zastępów gdyż nawiedzi cię  z grzmotem i trzęsieniem ziemi, z głośnym hałasem i nacierającą burzą i pożerającym płomieniem ognia.

(7) A bogactwo wszystkich narodów, tak wielu, ilu walczyło przeciwko Arielowi i wszyscy, którzy prowadzili wojnę przeciwko Jeruzalemowi, i wszyscy zgromadzeni przeciwko niemu  i ci, którzy go niepokoją będą jak śnione sny w nocy.

(8) Jak ludzi jedzą i piją we śnie, kiedy się obudzą, sen jest pusty i jak spragniony człowiek śni jakby pił ale potem przebudzi się, jest on nadal spragniony a dusza jego pragnęła na próżno. Tak będzie z bogactwem wszystkich narodów, tych wszystkich, którzy walczyli przeciwko górze Syjon.

(9) Mdlejcie i bądźcie zdumieni  i pijani, nie od mocnego napoju ani od wina

(10) Ponieważ to Pan spowodował tobie, że pijesz ducha snu głębokiego i on zamknie ich oczy i [oczy] ich proroków i dowódców widzących tajemnicze rzeczy.

(11) I wszystkie te rzeczy będą dla ciebie jak słowa zapieczętowanej księgi którą, jeżeli dadzą pouczonemu człowiekowi mówiąc: przeczytaj to, a on powie, nie mogę czytać ponieważ jest to zapieczętowane.

(12) I gdy się poda tę księgę w ręce człowieka niedouczonego i powiedzą mu, czytaj to; a on odpowie nie uczyłem się.

(13) I Pan rzekł: ci ludzie przybliżają się do mnie ustami i wielbią mnie swoimi ustami, ale ich serca są daleko ode mnie ale daremnie oddają mi cześć, ucząc przykazań i doktryn ludzkich.

(14) Dlatego przystąpię do usunięcia tych ludzi i ja ich usunę i zniszczę mądrość mądrych i ukryję zrozumienie rozważnych.

(15) Biada tym, którzy pogłębiają swoje zamiary a nie plany Pana, biada przyjmującym tajne rady i tych, których uczynki są w ciemnościach, którzy mówią: Kto nas widział? Kto nas zna, lub kto wie co czynimy?

(16) Czy nie będziecie uważani za glinę garncarza? Czyż rzeczy stworzone mówią do Tego, który ich ukształtował: ty mnie nie stworzyłeś? Lub dzieło dla twórcy: nie zrobiłeś mnie mądrze?

(17) Czyż nie za małą chwilę a Libanus zmieni się w góry Chermelu, a Chermel zostanie uznany za las?

(18) I w tym dniu głusi będą słyszeć słowa księgi, a będący w ciemności i ci we mgle: oczy niewidomych będą widzieć.

(19) I ubodzy będą się radować z powodu Pana, i ci bez nadziei spomiędzy ludzi będą napełnieni radością.

(20) Bezbożnik do niczego nie doszedł a dumny człowiek zginął, a ci, którzy posługują się niegodziwością zostali całkowicie zniszczeni.

(21) Ci którzy sprawiają, że ludzie grzeszą słowem i ludzie będą czynić wszystko, aby napomnienia w sądach były obrazą, ponieważ oni niesprawiedliwie odsunęli sprawiedliwych.

(22) Dlatego tak mówi Pan odnośnie domu Jakuba, którego oddzielił od Abrahama: Jakub nie będzie się już wstydził i nie zmieni swego oblicza,

(23) Ale kiedy ich dzieci ujrzą dzieła moich rąk, oni uświęcą moje imię dla Mnie i będą wielbić Świętego Jakubowego i będą się bali Boga Izraela.

(24) A ci, którzy błądzili duchem otrzymają zrozumienie a szemrający staną się posłuszni, a jąkający się nauczą się mówić normalnie. 

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna