Księga Izajasza

|1|2|3|4 5|6|7|8 9|10| |11|12|13 14|15|16 17|18|19 20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31 32|33|34 35|36|37 38|39|40| 41|42|43| 44|45|46 47|48|49 |50|51|52|53|54|55|56|57|58 59 |60|61 62|63|64 65|66

(1) Słowo, które doszło Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu:

(2) I w dniach ostatnich góra Pana będzie chwałą a dom Boży będzie wyniesiony na szczytach wzgórz i będzie wywyższony ponad pagórki i wszystkie narody do niego przyjdą.

(3) I pójdzie wiele narodów i powiedzą: Chodźcie i  pójdźmy na górę Pana, do domu Boga Jakuba, a On będzie nas uczył dróg swoich, a my będziemy chodzić jego drogami, gdyż z Syjonu wyjdzie Prawo, a słowo Pana z Jeruzalemu.

(4) Wtedy będzie sądził pomiędzy narodami narody i zgromi wiele ludów: i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy: żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej.

(5) Domu Jakubowy! Nuże! Postępujmy w światłości Pana!

(6) Lecz ty porzuciłeś swój lud, dom Jakuba, gdyż pełno jest wśród nich wróżbitów Wschodu i czarowników jak u Filistynów, a z cudzoziemcami zawierają umowy.

(7) Ich ziemia jest pełna srebra i złota, tak że nie ma końca ich skarbom. I pełna jest ich ziemia koni, tak że nie ma końca ich wozom wojennym.

(8) Ich ziemia jest pełna bożków, kłaniają się dziełu swoich rąk, temu, co uczyniły ich palce.

(9) I tak poniżył się człowiek, i spodlał rodzaj ludzki: Ty im nie przebaczysz.

(10) Wejdź do jaskiń skalnych i skryj się w prochu ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy powstanie, aby wstrząsnąć ziemią.

(11) Dumne oczy człowieka opuszczą się, a pycha ludzka zniży się, ale jedynie Pan wywyższy się w owym dniu.

(12) Bo dla Pana Zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim, co pyszne i wysokie, i nad wszystkim, co wyniosłe, aby było poniżone.

(13) Nad wszystkimi wysokimi i sterczącymi cedrami Libanu, i nad wszystkimi dębami Baszanu.

(14) Nad wszystkimi wysokimi górami i nad wszystkimi sterczącymi pagórkami.

(15) I nad każdą wysoką wieżą, i nad każdym murem obronnym.

(16) I nad każdym okrętem na morzu, i nad każdym przeglądzie pięknych statków.

(17) I każdy człowiek będzie uniżony, a duma ludzka upadnie: i tylko Pan będzie wywyższony w owym dniu,

(18) Oni ukryją wszystkie [bożki] rękami uczynione

(19) wnosząc je do jaskiń, do szczelin skał i do jaskiń ziemi, ze strachu przed Panem i ze względu na chwałę mocy jego, gdy powstanie, aby uderzyć strasznie ziemię.

(20) Albowiem w owym dniu człowiek wypuści swoje obrzydliwości srebra i złota, które uczynili [aby] wielbić marności i szaleństwa;

(21) aby wejść do jaskiń litej skały i do szczelin skał, ze strachu przed Panem i ze względu na chwałę jego mocy, kiedy powstanie, aby strasznie uderzyć ziemię.

(22) Dajcie sobie spokój z człowiekiem, który wart tyle, co tchnienie w jego nozdrzach! Bo za co można go uważać?

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna