1 Księga Kronik

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|

(1) Beniamin zrodził jako pierworodnego Belę, jako drugiego Aszbela, trzeciego Achracha,

(2) Czwartego Nochę, piątego Rafę.

(3) Synami Beli byli: Addar, Gera, Abihud,

(4) Abiszua, Naaman, Achoach,

(5) Gera, Szefufan i Churam.

(6) A oto synowie Ehuda - byli zaś oni naczelnikami ojcowskich rodów wśród mieszkańców Geby, a zostali uprowadzeni do niewoli do Manachat -

(7) Naaman, Achiasz i Gera. Ten uprowadził ich do niewoli. Zrodził on Uzzę i Achichuda.

(8) Szacharaima zaś zrodził na Polu Moabskim, odprawiwszy swoje żony Chuszim i Baarę,

(9) Zrodził ze swojej żony Chodeszy Jobaba, Sibiasza, Meszę i Malkama,

(10) Jeusa, Sakiasza i Mirmę. To są jego synowie, naczelnicy rodów.

(11) Ze swojej żony Chuszim zrodził Abituba i Elpaala.

(12) Synami Elpaala byli: Eber, Miszeam i Szemed. Ten założył Ono i Lod z jego miasteczkami;

(13) Dalej Beria i Szama; byli oni naczelnikami rodów u mieszkańców Ajjalon, którzy wypędzili mieszkańców Gat;

(14) Achio zaś, Szaszak, Jeremot,

(15) Zebadiasz, Arad, Eder,

(16) Michael, Jiszpa i Jocha byli synami Berii,

(17) A Zebadiasz, Meszullam, Chizki, Cheber,

(18) Jiszmeraj, Jizlia i Jobab byli synami Elpaala.

(19) Jakim, Zikri, Zabdi,

(20) Elioenaj, Silletaj, Eliel,

(21) Adajasz, Berajasz i Szimrat byli synami Szimejego.

(22) Jiszpan, Eber, Eliel,

(23) Abdon, Zikri, Chanan,

(24) Chananiasz, Elam, Antotiasz,

(25) Jifdejasz i Peniel byli synami Szaszaka.

(26) Szamszeraj, Szechariasz, Ataliasz,

(27) Jaareszjasz, Eliasz i Zikri byli synami Jerochama.

(28) Ci byli naczelnikami rodów, głowami swoich rodzin; mieszkali oni w Jeruzalemie.

(29) W Gibeonie mieszkał Jeiel, ojciec Gibeona, a jego żona miała na imię Maaka.

(30) Jego pierworodnym synem był Abdon, następnymi zaś Sur, Kisz, Baal, Ner, Nadab,

(31) Gedor, Achio, Zeker i Miklot.

(32) Miklot zrodził Szimeę. Także oni mieszkali naprzeciw swoich współplemieńców w Jeruzalemie wraz ze swoimi współplemieńcami.

(33) Ner zrodził Kisza, Kisz zaś Saula, a Saul zrodził Jonatana, Malkiszuę, Abinadaba i Eszbaala.

(34) Synem Jonatana był Meribbaal, Meribbaal zaś zrodził Michę.

(35) Synami Michy byli Piton, Melek, Taarea i Achaz.

(36) Achaz zrodził Jehoaddę, Jehoadda zrodził Alemeta, Azmaweta i Zimriego, Zimri zaś zrodził Mosę.

(37) Mosa zrodził Bineę, jego synem był Rafa, jego synem Elasa, a jego synem Asel.

(38) Asel miał sześciu synów, którzy mieli imiona: Azrikam, Bokru, Ismael, Szeariasz, Obadiasz i Chanan. Wszyscy oni byli synami Asela.

(39) Synami jego brata Eszeka byli: pierworodny Ulam, drugi Jeusz, a trzeci Elipelet.

(40) Synowie Ulama to rycerze waleczni, łucznicy. Mieli oni wielu synów i wnuków, mianowicie stu pięćdziesięciu. Wszystko to byli Beniaminici.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna