1 Księga Kronik

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|

(1) Następnie Dawid i dowódcy wojska wyodrębnili synów Asafa, Hemana i Jedutuna, ludzi natchnionych, do służby przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach; liczba zaś wykonujących czynności tej ich służby obejmowała:

(2) Z synów Asafa: Zakkura, Józefa, Netaniasza i Asarelę, synów Asafa, pod kierownictwem Asafa, który w natchnieniu grywał według wskazówek samego króla,

(3) Z synów Jedutuna: Gedaliasza, Seriego, Izajasza, Chaszabiasza, Mattitiasza i Szimeję, tych sześciu, pod kierownictwem ojca ich Jedutuna, który w natchnieniu grał na lutni pieśni dziękczynne i pochwalne Panu.

(4) Z synów Hemana: Bukkiasza, Mattaniasza, Uzzjela, Szebuela, Jerimota, Chananiasza, Chananiego, Eliatę, Giddaltiego, Romamti-Ezera, Joszbekaszę, Mallotiego, Hotira i Machazjota.

(5) Wszyscy oni byli synami Hemana, jasnowidza królewskiego w sprawach Bożych, zgodnie z obietnicą Pana, że wywyższy jego moc; dał bowiem Bóg Hemanowi czternastu synów i trzy córki.

(6) Wszyscy oni śpiewali pod kierownictwem swoich ojców: Asafa, Jedutuna i Hemana w świątyni Pana przy wtórze cymbałów, lutni i cytr, pełniąc służbę w świątyni Bożej, według wskazówek samego króla.

(7) Liczba ich zaś wraz z ich braćmi wyćwiczonymi w śpiewie dla Pana - a wszystko to byli mistrze - wynosiła dwieście osiemdziesiąt osiem.

(8) I rzucali losy w sprawie swoich czynności służbowych, zupełnie tak samo młodszy jak i starszy, mistrz jak i uczeń.

(9) Pierwszy los padł na syna Asafa Józefa, na niego, jego braci i synów, razem dwunastu, drugi na Gedaliasza, na niego, jego braci i synów, razem dwunastu,

(10) Trzeci na Zakkura, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(11) Czwarty na Jisriego, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(12) Piąty na Netaniasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(13) Szósty na Bukkiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(14) Siódmy na Jesarela, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(15) Ósmy na Isajasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(16) Dziewiąty na Mattaniasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(17) Dziesiąty na Szimejego, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(18) Jedenasty na Azarela, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(19) Dwunasty na Chaszabiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(20) Trzynasty na Szubaela, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(21) Czternasty na Mattitiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(22) Piętnasty na Jerimota, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(23) Szesnasty na Chananiasza, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(24) Siedemnasty na Joszbekaszę, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(25) Osiemnasty na Chananiego, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(26) Dziewiętnasty na Mallotiego, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(27) Dwudziesty na Eliatę, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(28) Dwudziesty pierwszy na Hotira, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(29) Dwudziesty drugi na Giddaltiego, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(30) Dwudziesty trzeci na Machazjota, na jego synów i braci, razem dwunastu,

(31) Dwudziesty czwarty na Romamti-Ezera, na jego synów i braci, razem dwunastu.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna