Księga Rodzaju

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| |41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|

(1) Rzekł Pan do Noego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu.

(2) Ze wszystkich zwierząt czystych weź z sobą po siedem, samca i samicę, a ze zwierząt nieczystych po parze, samca i samicę.

(3) Także z ptactwa latającego po niebie po siedem, samca i samicę, aby zachować przy życiu ich potomstwo na całej ziemi.

(4) Gdyż po upływie siedmiu dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem.

(5) I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan.

(6) A Noe miał sześćset lat, gdy nastał potop na ziemi.

(7) Wszedł więc Noe z synami swymi i żoną swoją, i żonami synów swoich do arki przed wodami potopu.

(8) Ze zwierząt czystych i ze zwierząt nieczystych, i z ptactwa, i z wszystkiego, co pełza po ziemi,

(9) Po dwoje weszło do Noego do arki, samiec i samica, jak Bóg rozkazał Noemu.

(10) Po siedmiu dniach spadły na ziemię wody potopu.

(11) W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wszystkie fontanny otchłani zostały rozbite i bramy potopu niebios się otwarły.

(12) I padał deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy.

(13) W tym właśnie dniu weszli do arki Noe oraz Sem, Cham i Jafet, synowie Noego, żona Noego i trzy żony synów jego z nimi,

(14) Oni i wszelkie zwierzęta według rodzaju swego, i wszelkie bydło według rodzaju swego, i wszelkie płazy, pełzające po ziemi, według rodzaju swego, wszelkie ptaki, wszystko, co ma skrzydła.

(15) I weszło do Noego, do arki, po parze z wszelkiego ciała, w którym było tchnienie życia.

(16) A te, co weszły jako samiec i samica, z wszelkiego ciała weszły, jak mu rozkazał Bóg. I zamknął Pan za nim.

(17) A potop trwał na ziemi czterdzieści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wysoko nad ziemią.

(18) A wody przybrały i podniosły się bardzo nad ziemią, arka zaś unosiła się na powierzchni wód.

(19) Wody zaś wzbierały coraz bardziej nad ziemią, tak że zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod niebem.

(20) Na piętnaście łokci wezbrały wody ponad góry, tak że zupełnie zostały zakryte.

(21) I wyginęło wszelkie ciało poruszające się na ziemi: ptactwo, bydło i dzikie zwierzęta, i wszelkie płazy, pełzające po ziemi, i wszyscy ludzie.

(22) Wszystko, co miało w nozdrzach tchnienie życia, wszystko, co było na suchym lądzie, pomarło.

(23) Tak zgładził Bóg wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydła, aż do płazów i ptactwa niebios; to wszystko zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co z nim było w arce.

(24) A wody wzbierały nad ziemią sto pięćdziesiąt dni.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna