Księga Rodzaju

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| |41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|

(1) Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa.

(2) Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili.

(3) I mówili jeden do drugiego: Nuże, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu! I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy.

(4) Potem rzekli: Nuże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi!

(5) Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie.

(6) I rzekł Pan: Oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.

(7) Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!

(8) I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto.

(9) Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi.

(10) Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachszada w dwa lata po potopie.

(11) Po zrodzeniu Arpachszada żył Sem pięćset lat i zrodził synów i córki.

(12) Gdy Arpachszad miał trzydzieści pięć lat, zrodził Szelacha.

(13) Po zrodzeniu Szelacha żył Arpachszad czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.

(14) Gdy Szelach miał trzydzieści lat, zrodził Hebera.

(15) Po zrodzeniu Hebera żył Szelach czterysta trzy lata i zrodził synów i córki.

(16) Gdy Heber miał trzydzieści cztery lata, zrodził Pelega.

(17) Po zrodzeniu Pelega żył Heber czterysta trzydzieści lat i zrodził synów i córki.

(18) Gdy Peleg miał trzydzieści lat, zrodził Reu.

(19) Po zrodzeniu Reu żył Peleg dwieście dziewięć lat i zrodził synów i córki.

(20) Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata, zrodził Seruga.

(21) Po zrodzeniu Seruga żył Reu dwieście siedem lat i zrodził synów i córki.

(22) Gdy Serug miał trzydzieści lat, zrodził Nachora.

(23) Po zrodzeniu Nachora żył Serug dwieście lat i zrodził synów i córki.

(24) Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, zrodził Teracha.

(25) Po zrodzeniu Teracha żył Nachor sto dziewiętnaście lat i zrodził synów i córki.

(26) Gdy Terach miał siedemdziesiąt lat, zrodził Abrama, Nachora i Harana.

(27) A oto dzieje rodu Teracha: Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota.

(28) Haran zmarł za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swojej, w Ur chaldejskim.

(29) Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Jiski.

(30) A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci.

(31) I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam.

(32) Terach żył dwieście pięć lat. I umarł Terach w Haranie.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna