Księga Rodzaju

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| |41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|

(1) A Noe miał pięćset lat i spłodził trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.

(2) A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi, rodziły im się córki,

(3) a synowie Boży widząc córki ludzkie, że są piękne, wzięli sobie za żony wszystkie, które sobie wybrali.

(4) I Pan Bóg rzekł : Mój Duch na pewno nie pozostanie wśród tych ludzi na wieczność, ponieważ są ciałem, ale ich dni będą trwały sto dwadzieścia lat.

(5) Wtedy giganci byli w tamtych czasach na ziemi; a potem, kiedy synowie Boży przychodzili do córek ludzkich, one rodziły im dzieci, to były olbrzymy z dawnych czasów, mężowie sławni.

(6) A Pan Bóg, widząc, że niegodziwe czyny ludzkie rozmnożyły się na ziemi i że każdy w swym sercu nieustannie rozmyślał nad złem,

(7) wtedy Bóg rozważał w sercu, że ​​stworzył człowieka na ziemi i głęboko się nad tym zastanawiał.

(8) I rzekł Bóg: zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, człowieka z bydłem oraz gady z latającymi istotami z nieba, bo jestem zasmucony, że ich stworzyłem.

(9) Ale Noe znalazł łaskę przed Panem Bogiem.

(10) I zrodził Noe trzech synów: Sema, Chama i Jafeta.

(11) Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości.

(12) I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi.

(13) Rzekł tedy Bóg do Noego: Położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości; zniszczę je wraz z ziemią.

(14) Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą.

(15) A zrobisz ją tak: Długość arki niech wynosi trzysta łokci, szerokość jej pięćdziesiąt łokci, a wysokość jej trzydzieści łokci.

(16) Zrobisz w arce okno i zakończysz je na łokieć od góry. Z boku arki umieścisz drzwi. Uczynisz w niej dolne, wyższe i najwyższe komory.

(17) Bo oto ja sprowadzę potop na ziemię, aby zniszczyć pod niebem wszelkie ciało, w którym jest dech życia. Wszystko, co jest na ziemi, zginie.

(18) Ale z tobą ustanowię przymierze moje i wejdziesz do arki ty i synowie twoi, i żona twoja, i żony synów twoich z tobą.

(19) Z wszelkich istot żyjących, z wszelkiego ciała wprowadzisz do arki po parze z każdego, aby z tobą zostały przy życiu. Niech to będzie samiec i samica.

(20) Z ptactwa według rodzajów jego i z bydła według rodzajów jego, i z wszelkiego płazu ziemnego według rodzajów jego, po parze z każdego z nich wejdą do ciebie, aby zostały przy życiu.

(21) Ty zaś weź z sobą wszelką żywność, którą się jada, i zgromadź u siebie, aby była na pokarm dla ciebie i dla nich.

(22) I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg; tak uczynił.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna