Księga Liczb

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|

(1) I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:

(2) Rozkaż Izraelitom i powiedz im: Gdy przyjdziecie do ziemi kanaanejskiej - a jest to ziemia, która wam przypadnie w dziedzictwie, ziemia kanaanejska w jej granicach -

(3) Waszym południowym krańcem będzie teren od pustyni Syn wzdłuż Edomu, a wasza południowa granica ciągnąć się będzie od brzegu Morza Słonego ku wschodowi.

(4) Potem wasza granica skręci na południe od Maale-Akrabim i przejdzie ku pustyni Syn, i krańce jej sięgać będą na południu do Kadesz-Barnea, stąd biec będzie dalej na Chasar-Addar, minie Asmon,

(5) Następnie od Asmon granica ta skręci ku Rzece Egipskiej i sięgać będzie aż do morza.

(6) Granicą zachodnią zaś będzie dla was Wielkie Morze; ono będzie waszą granicą zachodnią.

(7) Wasza granica północna będzie taka: Wymierzycie ją sobie od Wielkiego Morza aż do góry Hor.

(8) Od góry Hor pociągniecie ją aż do miejsca, gdzie się idzie do Chamat, a krańce tej granicy sięgną do Sedad.

(9) Następnie granica będzie biec do Zifron, a skończy się w Chasar-Enan. To będzie wasza granica północna.

(10) Granicę wschodnią wytyczycie sobie od Chasar-Enan do Szefam;

(11) Następnie granica ta zejdzie od Szefam do Rybla na wschód od źródła i potem granica ta schodzić będzie w dół, i dotknie brzegu morza Kinneret od strony wschodniej;

(12) Potem granica ta zejdzie w dół ku Jordanowi, a krańce jej będą sięgać do Morza Słonego. W obrębie tych granic mieścić się będzie wasza ziemia.

(13) I rozkazał Mojżesz synom izraelskim: To jest ziemia, którą przez los obejmiecie w dziedziczne posiadanie, a którą Pan rozkazał nadać dziewięciu i pół plemionom,

(14) Gdyż plemię synów Rubena według swych rodów i plemię synów Gada według swych rodów, i pół plemienia Manassesa wzięły już swoje dziedzictwo;

(15) Dwa i pół plemienia wzięły już swoje dziedzictwo za Jordanem naprzeciw Jerycha na wschodzie.

(16) I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:

(17) To są imiona mężów, którzy wam rozdzielą ziemię: Kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna,

(18) Dobierzecie sobie po jednym księciu z plemienia celem podziału ziemi.

(19) A oto są imiona tych mężów: z plemienia Judy Kaleb, syn Jefunnego;

(20) Z plemienia Symeona Szemuel, syn Ammihuda;

(21) Z plemienia Beniamina Elidad, syn Kislona;

(22) Z plemienia synów Dana książę Bukki, syn Jogliego;

(23) Z synów Józefa, z plemienia synów Manassesa książę Channiel, syn Efoda;

(24) Z plemienia synów Efraima książę Kemuel, syn Sziftana;

(25) Z plemienia synów Zebulona książę Elisafan, syn Parnacha;

(26) Z plemienia synów Issachara książę Paltiel, syn Azzana;

(27) Z plemienia synów Asera książę Achihud, syn Szelomiego,

(28) Z plemienia synów Naftaliego książę Pedahel, syn Ammihuda.

(29) To są ci, których Pan wyznaczył, aby przekazali synom izraelskim dziedzictwo w ziemi kanaanejskiej.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna