List do Efezjan

|1|2|3|4|5|6|

(1) Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Isusa za was pogan -

(2) Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra,

(3) Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem.

(4) Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej,

(5) Która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom,

(6) Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Isusie przez ewangelię,

(7) Której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez jego wszechmocne działanie.

(8) Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe

(9) I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył,

(10) Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebiańskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą,

(11) Według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Isusie, Panu naszym,

(12) W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.

(13) Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza.

(14) Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,

(15) Od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię,

(16) By sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku,

(17) Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości,

(18) Zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość,

(19) I mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.

(20) Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy,

(21) Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Isusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Niech tak się stanie.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna