Księga Wyjścia

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|

(1) I rzekł Pan do Mojżesza:

(2) W pierwszym dniu pierwszego miesiąca wzniesiesz przybytek, Namiot Zgromadzenia.

(3) Ustawisz tam Skrzynię Świadectwa i nakryjesz ją zasłoną.

(4) Wniesiesz też stół i ustawisz na nim to, co tam należy, wniesiesz świecznik i nasadzisz na nim jego lampy,

(5) I ustawisz złoty ołtarz do kadzenia przed Skrzynią Świadectwa, i zawiesisz kotarę u wejścia do przybytku.

(6) Ustawisz też ołtarz całopalenia przed wejściem do przybytku, Namiotu Zgromadzenia,

(7) Kadź zaś umieścisz między Namiotem Zgromadzenia a ołtarzem i nalejesz do niej wody. (Tekst masorecki)

(8) I wytyczysz wokoło dziedziniec, i zawiesisz kotarę w bramie dziedzińca. (Tekst masorecki)

(9) Potem weźmiesz olej namaszczania i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest, i poświęcisz go wraz ze wszystkimi jego przyborami, i będzie święty.

(10) Namaścisz też ołtarz całopalenia wraz ze wszystkimi jego przyborami, poświęcisz ołtarz i stanie się ołtarz świętością nad świętościami.

(11) I namaścisz kadź z podstawą jej, i poświęcisz ją. (Tekst masorecki)

(12) Potem przyprowadzisz Aarona i jego synów do wejścia do Namiotu Zgromadzenia i obmyjesz ich wodą.

(13) I ubierzesz Aarona w święte szaty, i namaścisz go, i poświęcisz go, by mi pełnił służbę jako kapłan.

(14) Przyprowadzisz też jego synów i ubierzesz ich w tuniki,

(15) I namaścisz ich tak, jak namaściłeś ich ojca, i będą mi pełnić służbę jako kapłani, a przez to namaszczenie będą mieli kapłaństwo na wieki po wszystkie ich pokolenia.

(16) Mojżesz uczynił wszystko tak, jak mu nakazał Pan; tak uczynił,

(17) A przybytek został wzniesiony pierwszego dnia pierwszego miesiąca drugiego roku.

(18) Mojżesz postawił przybytek i umieścił jego podstawy, i ustawił jego deski, założył jego poprzeczki i ustawił jego słupy,

(19) I rozpiął namiot nad przybytkiem, i ustawił nad namiotem z wierzchu nakrycie, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

(20) A wziąwszy Świadectwo włożył je do Skrzyni, założył drążki u Skrzyni, a z wierzchu umieścił na Skrzyni wieko.

(21) I wniósł Skrzynię do przybytku, i zawiesił kotarę zasłaniającą, i zakrył Skrzynię Świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

(22) W Namiocie Zgromadzenia umieścił stół po północnej stronie przybytku na zewnątrz kotary

(23) I ułożył na nim chleby pokładne przed Panem, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

(24) Umieścił świecznik w Namiocie Zgromadzenia, naprzeciw stołu, po południowej stronie przybytku,

(25) I nasadził na nim lampy przed Panem, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

(26) I ustawił złoty ołtarz w Namiocie Zgromadzenia przed zasłoną,

(27) I spalił na nim wonne kadzidło, jak Pan nakazał Mojżeszowi,

(28) I zawiesił zasłonę u wejścia do przybytku.

(29) Ołtarz całopalenia ustawił u wejścia do przybytku, do Namiotu Zgromadzenia i złożył na nim ofiarę całopalną i ofiarę z pokarmów, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

(30) Miednicę ustawił między Namiotem Zgromadzenia a ołtarzem i nalał do niej wody do obmywania.

(31) Mojżesz, Aaron i jego synowie obmywali w niej swoje ręce i swoje nogi;

(32) Ilekroć wchodzili do Namiotu Zgromadzenia i zbliżali się do ołtarza, obmywali się, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

(33) Na koniec urządził dziedziniec wokoło przybytku i ołtarza i zawiesił zasłonę w bramie dziedzińca. W ten sposób Mojżesz dokonał dzieła.

(34) Wtedy obłok zakrył Namiot Zgromadzenia, a chwała Pana napełniła przybytek.

(35) Mojżesz nie mógł wejść do Namiotu Zgromadzenia, gdyż spoczywał na nim obłok a chwała Pana napełniała przybytek.

(36) Ilekroć obłok podnosił się w górę nad przybytkiem, wyruszali synowie izraelscy w drogę w ciągu całej swej wędrówki,

(37) Gdy zaś obłok nie podnosił się, nie wyruszali w drogę aż do dnia, gdy znów się podniósł.

(38) Obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, w nocy zaś był w nim ogień przed oczyma całego domu izraelskiego w ciągu całej ich wędrówki.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna