Księga Jozuego

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24

(1) A oto królowie ziemi, których synowie izraelscy wytracili i których ziemię wzięli w posiadanie za Jordanem, na wschodzie, od rzeki Arnon aż po góry Hermonu oraz cały step na wschodzie:

(2) Sychon, król Amorejczyków, który mieszkał w Cheszbonie, a panował od Aroer, które leży nad brzegiem rzeki Arnon, poprzez środek doliny i połowę Gileadu, aż do rzeki Jabbok, granicy Ammonitów,

(3) I nad stepem aż do morza Kinneret na wschodzie, i aż do morza stepu, Morza Słonego na wschodzie w kierunku Bet-Hajjeszimot, a na południu nad ziemią pod zboczem gór Pizga

(4) Oraz nad obszarem, należącym do Oga, króla Baszanu, który ocalał z rodu olbrzymów, mieszkał w Asztarot i w Edrei;

(5) A panował nad pasmem gór Hermon i nad Salchą, całym Baszanem aż do granic Geszurytów i Maachatytów oraz połową Gileadu, stanowiącego też granicę Sychona, króla Cheszbonu.

(6) Mojżesz, sługa Pana, i synowie izraelscy wytracili ich; Mojżesz, sługa Pana, oddał ich ziemię w posiadanie Rubenitom, Gadytom i połowie plemienia Manassesa.

(7) A oto królowie ziemi, których wytracił Jozue i synowie izraelscy po drugiej stronie Jordanu na zachodzie, począwszy od Baal-Gad w dolinie Libanu aż do Łysej Góry, wznoszącej się w stronę Seiru. Jozue oddał ich ziemię w posiadanie plemionom izraelskim, każdemu odpowiedni dla niego dział,

(8) W górach, na nizinie, na stepie, na zboczach górskich, na puszczy, W krainie południowej: ziemie Chetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Peryzyjczyków, Chiwwijczyków i Jebuzejczyków.

(9) Król Jerycha jeden; król Aj obok Betelu jeden;

(10) Król Jeruzalem jeden; król Hebronu jeden;

(11) Król Jarmutu jeden; król Lachiszu jeden;

(12) Król Eglonu jeden; król Gezeru jeden;

(13) Król Debiru jeden; król Gederu jeden;

(14) Król Hormu jeden; król Aradu jeden;

(15) Król Libny jeden; król Adullam jeden;

(16) Król Makkeda jeden; król Betelu jeden;

(17) Król Tappuachu jeden; król Cheferu jeden;

(18) Król Efeku jeden; król Laszaronu jeden;

(19) Król Madonu jeden; król Chasoru jeden;

(20) Król Szimron-Meronu jeden; król Achszafu jeden;

(21) Król Taanachu jeden; król Megiddo jeden;

(22) Król Kedeszu jeden; król Joknoamu pod Karmelem jeden;

(23) Król Doru w paśmie gór Dor jeden; król Goim w Gilgal jeden;

(24) Król Tirsy jeden; razem trzydzieści jeden królów.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna