Księga Kaznodziei

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12

(1) Martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. Cenniejszą niż mądrość i chwała jest odrobina głupoty.

(2) Serce mędrca skłania się ku jego stronie prawej, lecz serce głupca ku jego lewej.

(3) Po którejkolwiek drodze idzie głupi, widać, że brakuje mu rozumu; i w ten sposób mówi do wszystkich, że jest głupcem.

(4) Jeżeli gniew władcy wybucha przeciwko tobie, nie opuszczaj swojego miejsca, gdyż spokój może zapobiec wielkim uchybieniom.

(5) Istnieje pewne zło, które widziałem pod słońcem, a jest nim pewien rodzaj pomyłki, która wychodzi od zwierzchności:

(6) Że głupców stawia się na wysokich stanowiskach, a zasobni w mądrość siedzą nisko.

(7) Widziałem niewolników na koniach, a książąt idących piechotą jak niewolnicy.

(8) Kto kopie dół, ten może weń wpaść, a kto rozwala ogrodzenie, tego może ukąsić wąż.

(9) Kto wyłamuje kamienie, może się nimi skaleczyć, kto rąbie drwa, jest narażony przez nie na niebezpieczeństwo.

(10) Jeżeli stępi się siekiera, a ostrza się nie naostrzy, to trzeba wytężyć siły. Korzystniejszą jednak rzeczą byłoby posłużyć się mądrością.

(11) Jeżeli wąż ukąsi przed zaklęciem, to zaklinacz nic nie zyskuje.

(12) Słowa z ust mędrca zyskują uznanie, ale głupca gubią jego własne wargi:

(13) Ledwie otworzy swoje usta, mówi głupstwo, a końcem jego mowy jest groźne szaleństwo,

(14) Głupi mówi wiele, chociaż człowiek nie wie, co się stanie; a któż mu powie, co po nim będzie?

(15) Głupiec zamęcza się trudem, a nie zna nawet drogi do miasta.

(16) Biada ci, ziemio, której królem jest chłopiec i której książęta już rano ucztują!

(17) Szczęśliwa jesteś, ziemio, której król jest szlachetnego rodu, której książęta w czasie właściwym jadają, po męsku, a nie po pijacku.

(18) Gdzie wielkie lenistwo, tam dach się zapada, a gdzie ręce opieszałe, tam dom zacieka.

(19) Ucztę urządza się dla zabawy, a wino rozwesela życie. Pieniądz umożliwia wszystko.

(20) Ani na łożu swoim nie przeklinaj króla, ani w sypialni swojej nie przeklinaj bogacza, bo ptaki spod nieba mogłyby roznieść ten głos, a stwór skrzydlaty oznajmić to słowo.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 

 Strona główna