1 List do Tymoteusza

|1|2|3|4|5|6|

(1) A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich,

(2) Uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku,

(3) Którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem.

(4) Bo wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre, i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem;

(5) Albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę.

(6) Gdy tego będziesz braci nauczał, będziesz dobrym sługą Chrystusa Isusa, wykarmionym na słowach wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś.

(7) A pospolitych i babskich baśni unikaj, ćwicz się natomiast w pobożności.

(8) Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego.

(9) Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia;

(10) Gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących.

(11) To głoś i tego nauczaj.

(12) Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.

(13) Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki.

(14) Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych.

(15) O to się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich.

(16) Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna