1 List do Tymoteusza

|1|2|3|4|5|6|

(1) Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi,

(2) Za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości.

(3) Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym,

(4) Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.

(5) Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Isus,

(6) Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.

(7) Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem - prawdę mówię, nie kłamię - nauczycielem pogan w wierze i w prawdzie.

(8) Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów.

(9) Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kunsztowne sploty włosów ani w złoto czy w perły, czy kosztowne szaty,

(10) Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami.

(11) Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości;

(12) Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża; natomiast powinna zachowywać się spokojnie.

(13) Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa.

(14) I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech;

(15) Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna