Webvamp

Biblia Mesjańska jest edycją Biblii Warszawskiej - wydanej w roku 1975 przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie. 

Przyczyną tej edycji jest to, że podstawą do tłumaczenia Starego Testamentu Biblii Warszawskiej była Biblia Hebraica (1951), czyli Kodeks Leningradzki - rok 1008 n.e. poważnie skażony przez żydowskich masoretów.

 

Stary Testament Biblii Warszawskiej został w wielu znanych wersetach poprawiony według angielskiego tłumaczenia z greki - Septuaginty LXX (285 p.n.e.) Brenton. (1851). Słowa greckie, jak: amen, alleluja i hosanna przetłumaczono na język polski.  Polski termin - piekło - został zastąpiony oryginalnymi nazwami greckimi - Hades, Gehenna i Tartar.

 

Oryginalne greckie imię Jezusa Chrystusa - Isus - zostało przeliterowane z greckiego oryginału. W miejsce Tetragramu JHWH wstawiono jego prawidłowe oryginalne znaczenie - Bóg.

 

Zassaj Biblię Mesjańską - wersję 1.5 -  Plik 7z  lub  Plik SFX     Waga - zaledwie 1.7 Mb

Wersja BM 1.5 zawiera I Księgę Henocha, II Księgę Henocha oraz II Księgę Ezdrasza, która istnieje także w archaicznym wydaniu ks.Wujka.

 

Całość pracy, tłumaczenia z angielskiej Septuaginty i konwersja HTML - (C) 2013 Henryk Kubik - Thewordwatcher