Księga Kapłańska

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|

(1) I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:

(2) Nakaż synom izraelskim, aby ci przynieśli do świecznika czystego, wytłoczonego z oliwek oleju, aby można było nieustannie palić lampę.

(3) Na zewnątrz zasłony Skrzyni Świadectwa w Namiocie Zgromadzenia będzie ją Aaron przygotowywał, aby świeciła od wieczora do rana nieustannie. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń.

(4) Ustawi te lampy na szczerozłotym świeczniku, aby świeciły przed Panem nieustannie.

(5) Weźmiesz też przedniej mąki i upieczesz z niej dwanaście placków, każdy placek z dwóch dziesiątych efy mąki.

(6) Ułożysz je w dwóch rzędach, po sześć w rzędzie, na szczerozłotym stole przed Panem;

(7) Następnie na każdy rząd położysz czystego kadzidła, aby było na tym chlebie ofiarą przypomnienia, ofiarą ogniową dla Pana.

(8) W każdy sabat będzie się je nieustannie układać przed Panem od synów izraelskich jako wieczne przymierze.

(9) Będą one należały do Aarona i do jego synów; będą je jedli w świętym miejscu, gdyż jest to świętość nad świętościami z ogniowych ofiar dla Pana jako należność wieczysta.

(10) A oto był między synami izraelskimi syn pewnej kobiety, Izraelitki, ale męża Egipcjanina. Ten syn Izraelitki pokłócił się w obozie z pewnym mężem Izraelitą.

(11) Syn tej kobiety Izraelitki bluźnił imieniu Pana i przeklinał go; przyprowadzono go tedy do Mojżesza. Matka jego nazywała się Szelamit, a była córką Dibriego, z plemienia Dan.

(12) I osadzili go pod strażą, aż sprawa zostanie rozstrzygnięta przez orzeczenie Pana.

(13) I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:

(14) Wyprowadź bluźniercę poza obóz, a wszyscy, którzy to słyszeli, niech położą ręce swoje na jego głowie i niech ukamienuje go cały zbór.

(15) A synom izraelskim powiedz tak: Każdy, kto przeklina swego Boga, poniesie karę za swój grzech.

(16) Kto bluźni imieniu Pana, poniesie śmierć. Ukamienuje go cały zbór; zarówno obcy przybysz jak i krajowiec za bluźnierstwo imieniu Pana poniesie śmierć.

(17) Jeżeli kto zabije człowieka, poniesie śmierć.

(18) A kto zabije zwierzę, zapłaci za nie, zwierzę za zwierzę.

(19) Jeżeli kto okaleczy swego bliźniego, uczyni mu się tak, jak sam uczynił.

(20) Złamanie za złamanie, oko za oko, ząb za ząb. Jak okaleczył człowieka, tak mu będzie oddane.

(21) Kto zabije zwierzę, zapłaci za nie, a kto zabije człowieka, poniesie śmierć.

(22) Będzie u was jedno prawo, zarówno dla obcego przybysza jak i dla krajowca, gdyż Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.

(23) I przemówił Mojżesz do synów izraelskich, a oni wyprowadzili bluźniercę poza obóz i ukamienowali go. Synowie izraelscy uczynili tak, jak Pan nakazał Mojżeszowi.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna