Księga Jeremiasza

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22 |23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| |41|42|43|44|45|46|47|48|49|50| |51|52|

(1) Gdy mąż odprawi swoją żonę i ta odejdzie od niego i stanie się cudzą, czy ona kiedykolwiek do niego powróci? Czy taka kobieta nie jest zupełnie zbezczeszczona ? Ty, która poszłaś we wszeteczeństwo z wieloma pasterzami, ty powróciłaś do mnie - powiedział Pan.

(2) Podnieś swoje oczy i spójrz prosto i zobacz, gdzie nie byłaś  straszliwie skalana. Na drogach siadałaś wyczekująco, jak opuszczona wrona, i splugawiłaś ziemię  swoim wszeteczeństwem i niegodziwością.

(3) I zatrzymałaś wielu pasterzy jako kłopot dla siebie, ty miałaś twarz ladacznicy, byłaś bezwstydna wobec wszystkich.

(4) Nie nazwałaś mnie swoim domem, ojcem i przewodnikiem z czasów twego dziewictwa!

(5) Czy gniew Boży będzie trwał zawsze na wieki, czy nastąpi jego koniec? Oto mówiłaś i czyniłaś zło, ile tylko potrafiłaś.

(6) I powiedział Pan do mnie w czasach króla Jozjasza: czy widziałeś, co uczynił dom Izraela w stosunku do mnie? Chodzili na każdą wysoką górę i pod każde zacienione drzewo i tam oddawali się nierządowi.

(7) I powiedziałem potem, kiedy uczyniła wszystkie akty cudzołóstwa. Powróć do mnie. Lecz nie powróciła. I niewierna  Juda widziała jej niewierność.

(8) I widziałem to ( powodu wszystkich grzechów ona została skazana, kiedy dom Izraela popełnił cudzołóstwo a ja odsunąłem ją i dałem jej list rozwodowy) jednak niewierna Juda nie ulękła się, lecz poszła i także popełniała nierząd.

(9) Jej wszeteczeństwo nie było warte niczego, a ona cudzołożyła z kamieniem i drewnem.

(10) Po tym wszystkim niewierna  Juda nie powróciła do mnie ze swym sercem, lecz obłudnie.

(11) I rzekł Pan do mnie: Izrael okazał się sprawiedliwszy niż niewierna Juda.

(12) Idź i czytaj te słowa ku północy, i powiedz: powróć do mnie o domu Izraela - mówi Pan - nie stanę przeciwko wam z surowym obliczem, gdyż Ja jestem miłosierny - mówi Pan - i nie będę się na was gniewał na wieczność!

(13) Tylko rozpoznaj swoją winę, że zgrzeszyłaś przeciwko Panu, twemu Bogu, skierowałaś swe drogi ku obcym pod każdym zacienionym drzewem, a mojego głosu nie usłuchałaś - mówi Pan.

(14) Nawróćcie się zbuntowani synowie - powiedział Pan - bo Ja będę rządził nad wami  a zbiorę was po jednym z miasta i dwóch z rodziny i wprowadzę cię do Syjonu.

(15) I dam wam pasterzy według mojego serca, a oni na pewno napełnią was wiedzą.

(16) I stanie się, kiedy rozmnożycie się i rozplenicie się na ziemi - mówi Pan - w tych dniach oni już nie będą mówić:  Skrzynia Przymierza Świętego Izraela: nie przyjdzie im to na myśl, i nikt jej nie będzie wspominał, nikt nie będzie odwiedzana ani też nie będzie sporządzona nowa.

(17) W tych dniach i w owym czasie będą nazywać Jeruzalem tronem Pana: i zgromadzą się ku niej wszystkie narody w imieniu Pana i już nie będą postępować według zamiaru ich złego serca.

(18) W owych dniach przybędzie do domu Izraela dom Judy i oni przyjdą razem z ziemi północnej i ze wszystkich krajów do ziemi, którą dałem waszym ojcom w posiadanie.

(19) Powiedziałem: Niech tak się stanie, Panie, postawię cię pomiędzy dziećmi dam ci wybór ziemi, dziedzictwo Wszechmogącego Boga pogan i powiedziałem; będziecie mnie nazywać Ojcem i nie odwrócicie się ode mnie.

(20) Ale jak żona działa zdradziecko przeciwko mężowi,  tak i dom Izraela postąpił zdradziecko przeciwko mnie - powiedział Pan.

(21) Głos z ust był słyszany, płacz i błagania dzieci Izraela, bo niesprawiedliwie postępowali na swych drogach, zapomnieli o Bogu swym świętym.

(22) Zawróćcie moje dzieci , którym dano się odwrócić, a uleczę wasze sińce! Oto my będziemy twymi sługami bo Ty jesteś Panem, naszym Bogiem.

(23) Naprawdę wzgórza oraz moc gór były kłamliwą ostoją, ale Pan nasz Bóg jest naszym zbawieniem Izraela.

(24) Ale wstyd pochłonął pracę naszych ojców od naszej młodości, ich owce i cielęta oraz ich synowie i córki.

(25) Pozostawiliśmy naszą hańbę, a nasz wstyd okrył nas, ponieważ my i nasi ojcowie zgrzeszyliśmy przed naszym Bogiem, od naszej młodości aż do dnia dzisiejszego nie słuchaliśmy głosu Pana, naszego Boga.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna