Księga Estery

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10

(1) Potem król Achaszwerosz nałożył podatek na kraj i na wyspy morskie.

(2) Wszystkie zaś przejawy jego mocy i potęgi, jak i opis znaczenia Mordochaja, jakie nadał mu król, zapisane są w Księdze Dziejów Królów Medyjskich i Perskich,

(3) I Mordochaj był wicekrólem króla Achaszwerosza, był wielkim człowiekiem w królestwie i poważanym u Żydów,który poświęcił swoje życie dla narodu. Mordochaj powiedział, 'Te rzeczy wydarzyły się z Boga.  Pamiętam sen, który miałem odnośnie tych spraw: żadna z nich nie upadła. Była tam mała fontanna, która stała się rzeką i było tam światło, słońce i dużo wody.. Rzeką jest Estera, która król poślubił i uczynił królową.  Dwa węże to ja i Haman. A narody to połączone razem aby zniszczyć Żydów i ich imię. Ale mój naród to Izrael, ci, którzy wołali do Boga i zostali oswobodzeni: Pan uwolnił swój lud i Pan wybawił ich od wszystkich nieszczęść; i Bóg uczynił takie znaki i wielkie cuda, jakich nie było pomiędzy narodami. Dlatego on wyświęcił dwie części, jedną dla ludu Boga, i drugą dla innych narodów.  I te dwie części przybyły na wyznaczony sezon i na dzień sądu przed Bogiem, i dla jego wszystkich narodów. I Bóg wspomniał o swoim ludzie i obronił ich dziedzictwo. I oni będą święcić te dni, w miesiącu Adar, czternastego i piętnastego dnia miesiąca ze zgromadzeniem, i radością i weselem przed Bogiem, poprzez pokolenia na zawsze pośród jego ludu Izraela. W czwartym roku panowania Ptolemeusza i Kleopatry, Dositeusz, który mówił, że był kapłanem i Lewitą i syn Ptolemeusza przyniósł w opublikowanym liście Prurae, o którym mówili, że istniało, i Lizymach syn...

 

Poprzedni rozdział

Góra

 

 Strona główna