Księga Daniela

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|

(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który opiekuje się dziećmi twojego ludu i wtedy nastanie czas ucisku, takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istniał naród na ziemi, aż do tego czasu. W tym to czasie twój lud będzie wyzwolony, każdy, kto jest zapisany w księdze.

(2) A wielu z nich, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do życia wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczny wstyd.

(3) I mądrzy jaśnieć będą jak jasność na firmamencie, i wielu sprawiedliwych jak gwiazdy na wieki wieczne.

(4) Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów końca, kiedy wielu będzie nauczanych i wiedza się powiększy.

(5) I ja, Daniel, spojrzałem, i widziałem a oto dwóch innych stało z tej strony rzeki, a inny z tamtej strony rzeki.

(6) I jeden powiedział do męża w szacie lnianej, który stał ponad wodą rzeki: Kiedy nastąpi koniec cudów, o których wspomniałeś?

(7) I słyszałem męża obleczonego w szatę lnianą, który stał nad wodami rzeki, podniósł swoją prawą rękę oraz lewą rękę ku niebu i przysiągł na Tego, który żyje wiecznie, że będzie to trwało czas, czasy i połowę czasu: kiedy rozproszenie się skończy, oni będą znali te wszystkie rzeczy.

(8) I słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem, i rzekłem: O Panie, jakiż koniec tych rzeczy?

(9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca.

(10) Wielu musi być sprawdzanych, dokładnie wybielonych i wypróbowanych w ogniu, i uświęconych; lecz przestępcy będą łamać Prawo i żaden przestępca nie będzie tego rozumiał, lecz mądrzy będą rozumieli.

(11) Od czasu usunięcia ofiary wieczystej, kiedy ohyda spustoszenia będzie ustanowiona, (będzie) tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni.

(12) Błogosławiony jest ten, kto doczeka do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

(13) Lecz ty idź i odpoczywaj, ponieważ reszta dni i pór roku wypełni się w czasach końca; a ty powstaniesz do swojego losu u kresu tych dni.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna