1 List do Tesaloniczan

|1|2|3|4|5|

(1) A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać.

(2) Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy.

(3) Gdy mówić będą: Pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie umkną.

(4) Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył.

(5) Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności.

(6) Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi.

(7) Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.

(8) My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia.

(9) Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Isusa Chrystusa,

(10) Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli.

(11) Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.

(12) A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, a są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was;

(13) Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą.

(14) Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich.

(15) Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim.

(16) Zawsze się radujcie.

(17) Bez przestanku się módlcie.

(18) Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Isusie względem was.

(19) Ducha nie gaście.

(20) Proroctw nie lekceważcie.

(21) Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie.

(22) Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie.

(23) A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Isusa Chrystusa.

(24) Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona.

(25) Bracia, módlcie się za nas.

(26) Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym.

(27) Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom.

(28) Łaska Pana naszego Isusa Chrystusa niechaj będzie z wami. Niech się stanie.

Poprzedni rozdział

Góra

 

 Strona główna