1 List Piotra

|1|2|3|4|5|

(1) Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić:

(2) Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem,

(3) Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody.

(4) A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały.

(5) Podobnie, młodsi, bądźcie ulegli starszym; wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.

(6) Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego.

(7) Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.

(8) Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć.

(9) Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie.

(10) A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie.

(11) Jego jest moc na wieki wieków. Niech się stanie!

(12) Przez Sylwana, wiernego wam, jak mniemam, brata, napisałem krótko, napominając i upewniając was, że taka jest prawdziwa łaska Boża; w niej trwajcie!

(13) Pozdrawia was zbór w Babilonie, wespół z wami wybrany, i Marek, syn mój.

(14) Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem miłości. Pokój wam wszystkim, którzyście w Chrystusie.

Poprzedni rozdział

Góra

 

 Strona główna